• L i n u s J o h a n s s o n •

177. Hus i Texsas

Posted in foto;dokumentärt, foto;miljö, USA by Linus on december 18, 2012

Ett litet projekt jag hade under resan var att fota hus som såg öde eller övergiva ut. Här kommer en sammanställning.

Annonser